top of page
Duchowe Ustawienie Systemowe w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia hellingerowskie pokazują, że kontakt z ”wiedzącym polem” rodziny jest dostępny i poprzez reprezentantów można zyskać dostęp do ukrytych dynamik rodziny. Reprezentanci są osobami obcymi dla siebie, nie znają się wcześniej, nie znają rodziny, w której ustawieniu uczestniczą. Jednak w trakcie ustawienia zaczynają doświadczać różnych impulsów, emocji, doznań somatycznych, postaw, dążeń charakterystycznych dla reprezentowanych osób. Mogą zacząć płakać, albo położyć się na podłodze, mogą chcieć wejść z kimś w kontakt, mogą drżeć im nogi lub mogą mieć ochotę odwrócić się, wyjść, mogą mieć uczucie chłodu, zamrożenia, mieć uczucie ciężaru, rozpaczy, napięcia, siły - uczuć obecnych w rodzinie. Reprezentanci, można powiedzieć pomieszczają w sobie odczucia osób, które reprezentują. Ustawienia pozwalają zatem zobaczyć rzeczywistą dynamikę systemu – obraz rodziny wraz z jej powiązaniami. We wszystkich rodzinach jest jakiś porządek, zasady i z jednej strony są one przyczyną wielu nieszczęść, chorób, a z drugiej dostrzeżone i uszanowane mogą stać się źródłem siły i wewnętrznego spokoju.


W warsztatach można wziąć udział pracując nad własnym zgłoszeniem/problemem lub można brać udział w ustawieniach innych osób jako reprezentant.

Koszt ustawienia jest jednakowy – niezależnie od czasu jego trwania, a obecność obowiązuje na całym warsztacie wszystkich uczestników (ustawiających i obserwatorów).

Osoba towarzysząco-wspierająca osobę, która ma własne ustawienie uczestniczy w warsztacie gratis.

 

Swoją pracę poddaję superwizji.

Nowe Ciche Ustawienia Systemowe
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Youtube
    bottom of page