top of page
Duchowe Ustawienia Systemowe

Najważniejszym elementem metody Berta Hellingera jest przywołanie ruchu miłości, który z różnych powodów jest zatrzymany. Sam Hellinger w pracy kierował się właśnie miłością i szacunkiem do drugiego człowieka, a także do jego losu. Sięgał do pokoleń wstecz, aby uwolnić przepływ miłości, który daje siłę następnym pokoleniom.

Hellinger o swojej metodzie mówił, jako fenomenologicznej. Oddawał się on we władzę większego porządku, nawet nie pojmując go. Oddawał się temu bez zamiaru pomocy, jak również bez zamiaru udowadniania czegokolwiek. Bert Hellinger w czasie ustawień przyglądał się temu, co jest, a czego nie widać. Jest to fenomenologiczny sposób postępowania, który nie jest związany z żadną szkołą. Hellinger, jako pierwszy odkrył i opisał sposób dotarcia do pola fenomenologicznego rodziny, chociaż nauka, jaką jest psychologia od lat wie o jego istnieniu. Twórca ustawień rodzinnych pole to nazwał „wiedzącym polem”. Tak jak „pole morfogeniczne” wg Ruperta Sheldrake jest pewnego rodzaju niewidzialnym planem budowy, wg którego rozwijający się organizm przyjmuje swoją określoną formę, tak pole fenomenologiczne rodziny zawiera w sobie pewien plan, wg którego rodzina ta funkcjonuje, często przez wiele pokoleń.


Komu mogą być pomocne ustawienia?


Metoda ustawień systemowych służy odbudowywaniu w rodzinie zerwanych, zazwyczaj na skutek trudnych wydarzeń, więzi pomiędzy jej członkami. Głębokie cierpienie pozostaje i jest doświadczane przez wszystkich w systemie, często także w kolejnych pokoleniach. Może objawiać się to powtarzającym się losem, podobnymi trudnościami lub schematami (np. samotność, choroby). Ta metoda polecana jest osobom, których problemy są chroniczne, powtarzalne, złożone. Charakter problemów widoczny jest w rodzinie, np. w małżeństwie, w partnerstwie, w relacjach z dziećmi, niektórych chorobach somatycznych, zaburzeniach osobowości, tendencjach samobójczych, uzależnieniach, zaburzeniach jedzenia, depresji, napadach lęku.

 

Efekty ustawienia mogą pojawić się od razu, ale zdarza się, że trzeba czasu. Efektem może być ustąpienie lub zmniejszenie objawów, pojawienie się miłości pomiędzy członkami rodziny, pogodzenie się z tym, co nieuniknione, uzyskanie spokoju wewnętrznego.

 

O mnie

 

Jestem psychoterapeutką integratywną i od 2004 roku mam do czynienia z metodą ustawień hellingerowskich, nie tylko wykorzystując ją zawodowo w pracy z ludźmi, ale niejednokrotnie doświadczyłam jej w swoim procesie rozwoju jako skutecznej metody. Miałam przyjemność poznać na żywo sposób pracy Berta Hellingera. Kolejne osoby, od których uczyłam się to Andrzej Nehrebecki, który wspólnie z B. Hellingerem napisali książkę: "Miłość zaklęta w chorobie", oraz Milena Karlińska-Nehrebecka. Wiele nauczyłam się od Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła pracować tą metodą w pracy z pacjentami. Do dziś rozwija się w metodzie, podążając za Bertem i Sophie Hellinger.

Duchowe Ustawienia Systemowe w grupie
Duchowe Ustawienia Systemowe w grupie

Ustawienia hellingerowskie pokazują, że kontakt z ”wiedzącym polem” rodziny jest dostępny i poprzez reprezentantów można zyskać dostęp do ukrytych dynamik rodziny. Reprezentanci są osobami obcymi dla siebie, nie znają się wcześniej, nie znają rodziny, w której ustawieniu uczestniczą. Jednak w trakcie ustawienia zaczynają doświadczać różnych impulsów, emocji, doznań somatycznych, postaw, dążeń charakterystycznych dla reprezentowanych osób. Mogą zacząć płakać, albo położyć się na podłodze, mogą chcieć wejść z kimś w kontakt, mogą drżeć im nogi lub mogą mieć ochotę odwrócić się, wyjść, mogą mieć uczucie chłodu, zamrożenia, mieć uczucie ciężaru, rozpaczy, napięcia, siły - uczuć obecnych w rodzinie. Reprezentanci, można powiedzieć pomieszczają w sobie odczucia osób, które reprezentują. Ustawienia pozwalają zatem zobaczyć rzeczywistą dynamikę systemu – obraz rodziny wraz z jej powiązaniami. We wszystkich rodzinach jest jakiś porządek, zasady i z jednej strony są one przyczyną wielu nieszczęść, chorób, a z drugiej dostrzeżone i uszanowane mogą stać się źródłem siły i wewnętrznego spokoju.


W warsztatach można wziąć udział pracując nad własnym zgłoszeniem/problemem lub można brać udział w ustawieniach innych osób jako reprezentant.

Koszt ustawienia jest jednakowy – niezależnie od czasu jego trwania, a obecność obowiązuje na całym warsztacie wszystkich uczestników (ustawiających i obserwatorów).

Osoba towarzysząco-wspierająca osobę, która ma własne ustawienie uczestniczy w warsztacie gratis.

Indywidualne Ustawienie Systemowe

Indywidualne Ustawienia Systemowe prowadzę przy pomocy medytacji i obrazów wewnętrznych, za pomocą kartek lub figurek, rekwizytów, bądź także ja uczestniczę jako reprezentant z klientem w ustawieniu. Wybierając sposób pracy indywidualnej, za każdym razem wybieram ją intuicyjnie, bez wcześniejszego planowania. 

 

Metoda ta daje możliwość "ujrzenia", tego co nieświadome u klienta i w systemie rodzinnym, ukazuje dynamiki i wskazuje na główną przyczynę zgłaszanego problemu. Praca ta daje możliwość zainicjowania ruchu miłości, a przez to zdrowienia, uporządkowania, wewnętrznego spokoju...

 

Przed pierwszym własnym ustawieniem indywidualnym rekomenduję uczestnictwo w warsztacie grupowym ustawień w roli reprezentanta.  Umożliwia to zapoznanie się lepiej z metodą, doświadczenie jej oraz "rozćwiczenie się", co sprzyja większej otwartości na pole wiedzące.

Indywidualne ustawienie trwa do 60 minut. 


Pracuję również online via Skype, WhatsApp, Zoom.

    bottom of page