Duchowe Ustawienia Systemowe
ARE_7788.JPG

Najważniejszym elementem metody Berta Hellingera jest przywołanie ruchu miłości, który z różnych powodów jest zatrzymany. Sam Hellinger w pracy kieruje się właśnie miłością i szacunkiem do drugiego człowieka, a także do jego losu. Sięga do pokoleń wstecz, aby uwolnić przepływ miłości, który daje siłę następnym pokoleniom.

Hellinger o swojej metodzie mówi, jako fenomenologicznej. Oddaje się on we władzę większego porządku, nawet nie pojmując go. Oddaje się temu bez zamiaru pomocy, jak również bez zamiaru udowadniania czegokolwiek. Bert Hellinger w czasie ustawień przygląda się temu, co jest, a czego nie widać. Jest to fenomenologiczny sposób postępowania, który nie jest związany z żadną szkołą. Hellinger, jako pierwszy odkrył i opisał sposób dotarcia do pola fenomenologicznego rodziny, chociaż nauka, jaką jest psychologia od lat wie o jego istnieniu. Twórca ustawień rodzinnych pole to nazwał „wiedzącym polem”. Tak jak „pole morfogeniczne” wg Ruperta Sheldrake jest pewnego rodzaju niewidzialnym planem budowy, wg którego rozwijający się organizm przyjmuje swoją określoną formę, tak pole fenomenologiczne rodziny zawiera w sobie pewien plan, wg którego rodzina ta funkcjonuje, często przez wiele pokoleń.


Komu mogą być pomocne ustawienia?


Metoda ustawień systemowych służy odbudowywaniu w rodzinie zerwanych, zazwyczaj na skutek trudnych wydarzeń, więzi pomiędzy jej członkami. Głębokie cierpienie pozostaje i jest doświadczane przez wszystkich w systemie, często także w kolejnych pokoleniach. Może objawiać się to powtarzającym się losem, podobnymi trudnościami lub schematami (np. samotność, choroby). Ta metoda polecana jest osobom, których problemy są chroniczne, powtarzalne, złożone. Charakter problemów widoczny jest w rodzinie, np. w małżeństwie, w partnerstwie, w relacjach z dziećmi, niektórych chorobach somatycznych, zaburzeniach osobowości, tendencjach samobójczych, uzależnieniach, zaburzeniach jedzenia, depresji, napadach lęku.

 

Efekty ustawienia mogą pojawić się od razu, ale zdarza się, że trzeba czasu. Efektem może być ustąpienie lub zmniejszenie objawów, pojawienie się miłości pomiędzy członkami rodziny, pogodzenie się z tym, co nieuniknione, uzyskanie spokoju wewnętrznego.

 

O mnie

 

Od 2004 roku mam do czynienia z metodą ustawień hellingerowskich, nie tylko wykorzystując ją zawodowo w pracy z ludźmi, ale niejednokrotnie doświadczyłam jej w swoim procesie rozwoju jako skutecznej metody. Miałam przyjemność poznać na żywo sposób pracy Berta Hellingera. Kolejne osoby, od których uczyłam się to Andrzej Nehrebecki, który wspólnie z B. Hellingerem napisali książkę: Miłość zaklęta w chorobie", oraz Milena Karlińska-Nehrebecka. Wiele nauczyłam się także od Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła pracować tą metodą w pracy z pacjentami. Do dziś rozwija się w metodzie, podążając za Bertem i Sophie Hellinger.