top of page

4.

Warsztaty

Prowadzę autorskie warsztaty rozwoju osobistego oparte na zdobytej wiedzy i własnym doświadczeniu. Tego typu warsztaty skierowane są do osób, które chcą podnieść jakość swojego życia, rozwijać swoje możliwości. Warsztaty inspirują do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne wskazówki do bardziej świadomego życia. Niektóre z nich mogą być dobrym wstępem do własnej psychoterapii, bądź domknięciem procesu terapeutycznego. Niektóre z warsztatów wspomagają również obecny proces psychoterapeutyczny.

Powrót do źródła.

Moje wewnętrzne dziecko – mój wewnętrzny głos.

Wiele osób rozpoczęło swój proces zdrowienia i rozwoju osobistego od warsztatu: Powrót do źródła. Moje wewnętrzne dziecko - mój wewnętrzny głos.

Początek jest tam, gdzie powstajemy z naszych rodziców. Przychodząc na świat zaczyna się Twoja droga - być może była ona trudna, bolesna, doświadczyłeś/aś wielu zranień, cierpienia, brakowało Ci miłości... Rodzice mogli dać tylko tyle, ile sami wtedy mieli. ...być może z tym wszystkim zostałeś/aś do dziś? Podczas warsztatu masz szansę wrócić do swego źródła, do źródła życia, rozpocząć swój proces zdrowienia, leczenia ran, po to, aby żyć już w pełni.

Podczas warsztatu przyjrzysz się aspektom swojego wewnętrznego dziecka. Dowiesz się, kim ono jest, jakie jest. Sprawdzisz, jakie są potrzeby Twojego wewnętrznego dziecka i w jaki sposób możesz je zaspakajać. Rozpoczniesz drogę do źródła – swoich rodziców.

Cele warsztatu: 
- odnalezienie sposobów na zaspakajanie własnych potrzeb,
- wsparcie rozwoju osobistego i aktywizacja zasobów osobistych,
- zwiększenie samoświadomości, pewności siebie i niezależności,
- budowanie satysfakcjonujących relacji ze sobą i innymi,
- otwarcie się na miłość do siebie i innych.

Warsztat prowadzę za pomocą integratywnej psychoterapii systemowej. Wykorzystuję m.in. medytację, pracę na procesie i Nowe Ciche Ustawienia Systemowe wg Berta Hellingera.

    bottom of page